POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY MWEVENT.PL

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znalazło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazuję informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczam, że niniejszą informację przekazuję jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt ze mną.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest firma MIKOŁAJ WIERZBOWSKI EVENT (MWEVENT) z siedzibą przy ulicy Łyskowskiego 21a/20, Toruń 87-100.

II. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH

Przetwarzane przeze mnie Pani/Pana dane osobowe otrzymałem od Pani/Pana dobrowolnie podczas dokonania wpisu na mojej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na mojej stronie, a których konsekwencją jest pozostawienie przez Panią/Pana swoich danych.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu tudzież adresu IP, mogę przetwarzać:

 1. na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:
  a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości mojej strony internetowej za pośrednictwem odwiedzin niewymagających logowania lub poprzez zarejestrowane konto;
  b) umożliwienia Pani/Panu kontaktu ze mną za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na mojej stronie formą kontaktu;
  c) obsługi newslettera;
  d) wysyłania informacji usługowych, które zamówiła osoba pozostawiająca swoje dane;
  e) komentarzy dotyczących konkretnych wpisów (np. komentarze konkursowe lub pod wpisami promocyjnymi).
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej ze mną umowy i tylko zgodnie z moimi poleceniami. Nie przekazuję danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a) wykonania wszelkich czynności związanych z kontaktem z osobą, do której należą pozostawione dane;
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzał Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abym je usunął), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abym ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mam nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzam je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt ze mną pod adresem email: mikolaj@mwevent.pl, pod numerem telefonu: 508 369 119 lub w siedzibie mojej firmy: MIKOŁAJ WIERZBOWSKI EVENT (MWEVENT)., ul. Łyskowskiego 21a/20 , Toruń 87-100.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Administrator oświadcza, że dane Użytkownika mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Na mojej stronie wykorzystywane są narzędzia do gromadzenia danych, niezbędne do poprawnego jej działania. Są to na przykład pliki Cookies, których strona może używać do rozpoznania Użytkowników, którzy wielokrotnie ją odwiedzają oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze strony przez Użytkowników.
3. Polityka prywatności stanowi jednolitą i integralną część każdej akcji promocyjnej przeprowadzonej przez MIKOŁAJ WIERZBOWSKI EVENT (MWEVENT), w tym regulaminów i zasad.

VIII. PLIKI COOKIES – POUCZENIE

1. Pliki Cookies to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, korzystającego z witryny internetowej.
2. Strona MWEVENT.PL wykorzystuje pliki Cookies w celu dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika.
3. Pliki Cookies są również wykorzystywane przez strony zewnętrzne, m.in w celach statystycznych i reklamowych.
4. Dostawcy zewnętrzni używają plików Cookies do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin Użytkownika w witrynie reklamodawcy.
5. Pliki Cookies umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie Użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt w naszej witrynie lub w innych witrynach internetowych.
6. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików Cookies do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Służy do tego Menadżer Preferencji Reklam. (Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików Cookies innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Wystarczy wejść na stronę aboutads.info).
7. W każdej chwili Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej:

8. Wyłączenie obsługi plików Cookies lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony.